13 jaanuar, 2019

Projektid

Kaasaegsete rattaspordi treenimis- ja võistlustingimuste loomine Viimsi valda.

Projektist

Antud projekti eestvedaja on MTÜ Kalevi Jalgrattakool, mis on asutatud aastal 1969. Kalevi Jalgrattakool (edaspidi KJK) on üks suurimaid ja vanimaid rattaklubisid Eestis. Aastatega oleme rattakooli alla koondanud suure hulga lapsi ja harrastajaid, pakkudes neile tasemel treenereid ja treeningprogramme. Käesolevas projektis taotletavad vahendid on mõeldud  Viimsi valla ja erasektori ühisprojektina ehitatava Karulaugu spordihoonesse rajatava MTÜ Kalevi Jalgrattakooli ruumide sisustamiseks ja treeningvarustuse soetamiseks. Sisustuse ja treeningvarustuse hankimisel lähtutakse tänapäevastest normidest ja luuakse kaasaegsed inovaatilised treenimis- ja võistlustingimused Viimsi valla territooriumile ja seda esmalt Viimsi valla laste vajadusi arvestades.

Lähemalt meie tegevusest:

Eesmärk

Peamine eesmärk on pakkuda noortele huviharidust oma lemmiktegevusega tegelemiseks luues selleks kaasaegsed treenimis- ja võistlustingimused kodulähedal. Noorte kaasatus erinevatesse koolivälistesse tegevustesse vähendab nende jõudejäämist ja halvale teele sattumist. Ühistreeningud ja meeskonnatöö annab noortele ettekujutuse ühtsusest ja võimekusest pannes nad märkama asju, mis toimuvad meie ümber.

Kellele?

Projekti peamiseks sihtrühmaks on rattakooli Viimsi vallas elavad liikemd. Otsesed kasusaajad on rattakooli liikmed, kes hakkavad igapäevaselt seal treenima ning antud teenusi kasutama. Noorte liikmete seas on meil juba praegu üle 30-35 õpilase Viimsi vallast kuid antud tingimuste loomisega loodame suurendada seda arvu. Antud baasi ja teenusi hakkavad kasutama eelkõige Viimsi, Püünsi ja Randvere kooli õpilased.

Miks?

Uued rattakooli ruumid teenindavad esmalt Viimsi valla noori. See võimaldab lastel treenida kodule ja koolile lähemal ja nii ei ole vajadust autosõiduks kodu ja Tallinna vahel. Bussiga pendeldamine kodu ja Tallinna vahel võtab palju aega ning see omakorda paneb lapsevanemad sundolukorda, kus nad panevad oma lapsed Tallinna linna koolidesse (kool ja trenn lähestikku). Sellist harjumust soovime muuta luues lastele treenimisvõimalused oma koduvallas pakkudes neile turvalist keskonda oma hobiga tegelemisel.

Milleks?

Antud projektiga tutvustame ja hoiame rattasporti Viimsi vallas aktiivsena. Viimastel aastatel on Viimsi vald investeerinud headesse kergliiklusteedesse ja sportimisvõimalsutesse, kuid rattasport vallas ei ole olnud väga populaarne, kuna kohapealsed tingimused pole olnud kõige paremad. Luues korralikud tingimused varustuse hoidmiseks, parandamiseks, treenimiseks ja võistlustel käimiseks, parandaks see kindlasti rattaspordi mainet, noorte vabaaja veetmise võimalusi ja rattakooliõpilastel poleks vaja pendeldada Tallinna vahet.

Tänaseks oleme nn aktiivse projekti osa lõpeatnud. Hoolimata keerulisest hooajast oleme soetatud vahendeid kasutanud võistlustel nii Eestis kui mujal, nii trennis kui kodudes. Tänu soetatud vahenditele on meie treening- ja võistlusvarustus kaasaegne ning võimaldab tegeleda rattaspordiga tipptasemel juba noorest east alates.

Projekti käigus soetatud vahendid

 1. Rullikud ja Smart pukid
 2. Remondi laud ja tööriistad
 3. Remondipukid
 4. Survepesur
 5. Maanteerattad
 6. BMX rattad
 7. CX rattad
 8. Fotokaamera
 9. Arvuti
 10. TV (ekraan) smart pukkidele
 11. Telgid